Return to site

Om os & Andet

Hvorfor vi gør, som vi gør

Baggrund

Den hollandske iværksætter Richard Wolfe kæmpede i årevis med at prøve og mislykkes med at styre sin egen produktivitet. Han følte sig tvunget til at deltage i kurser om tidsstyring, teste en række af produktivitetsværktøjer og tilslutte sig planlægnings- og diskussionsgrupper. Han forsøgte sig med mange forskellige metoder, og mange af dem slog fejl ... men med tiden begyndte han at lægge mærke til, at andre omkring ham kæmpede endnu mere. Hans erfaringer har givet ham en indsigt, som han nu kan dele ud af.

Jeg søgte efter en løsning, som kunne klare udfordringerne ved det hurtigtskiftende arbejdsrum, så det skulle være vaner, som er hurtige og som ville hænge ved!

I was looking for a solution that would meet the challenges of the rapidly changing work space, so it had to be a set of habits that are fast and will last!

- Richard Wolfe

Email Handyman

Richard grundlagde Email Handyman i 2009 som svar på de frustrationer, han havde over de alt for komplicerede, for teoretiske e-mailhåndteringsprogrammer, som fandtes dengang. Han grundlagde Email Handyman med et formål om at gøre en god e-mailstyring mere tilgængelig for dem, som ønsker en løsning, der ikke kræver en masse arbejde.

Richard founded Email Handyman in 2009 in response to the frustrations he felt with the overly complicated, too-theoretical email-management programs that existed at the time. He founded Email Handyman with the goal of making good email management more accessible for the people who want a solution that doesn’t take a lot of work.

I de efterfølgende år lærte kunderne at værdsætte den enkle tilgang i Email Handyman og efterspurgte også træning i andre lande. Det har resulteret i en søgning efter ligesindede træningseksperter overalt i verden, og nu kan vi tilbyde vores metode på de fleste kontinenter og på flere sprog.

Over the following years the customers learnt to appreciate the simple approach of Email Handyman and requested training in other countries as well. This has resulted in a search of likeminded training experts all around the world and now we can provide our method in most continents and several languages.

Andet

Selvfølgelig prøvede vi ikke at genopfinde hjulet. Mange andre dygtige eksperter var kilder til inspiration for vores tilgang og fortsætter med at influere på, hvordan vi udfører vores træning. Tjek disse lederes arbejde:

Of course we did not try to reinvent the wheel. A lot of other great experts were a source of inspiration for our approach and continue to influence how we do our training. Check out the work of some of these leaders:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK